Cursos dispoñíbeis

Intervención educativa nos transtornos da fala: disalia, disfemia, disprosodia e disartria

As unidades didácticas propostas deste curso atópanse en formato PDF polo que para poder visualizalos deben dispoñer no seur ordenador dun visor deste tipo de arquivos como por exemplo Acrobat Reader

 • AVISO MOI IMPORTANTE

  Seguindo as instruccións marcadas pola Consellería de Educación e O. U., informámosvos que tódalas autoavaliacións deberán estar rematadas coa finalización do curso, pechándose o acceso ó mesmo o día 30 de XANEIRO ás 22:00 horas, non podendo posteriormente a esta hora, acceder ó curso.

  AVALIACIÓN DE ACTIVIDADES A DISTANCIA

  • A avaliación de cada unha das persoas que realiza unha actividade a distancia na plataforma de teleformación CAMPUS AURIENSIS será a seguinte:

   • Análise do seguimento do calendario previsto na axenda/cronograma.
   • Comprobación da realización completa do itinerario formativo formulada.
   • Verificación da superación dos traballos de autoavaliación. (Para a superación do curso, é preciso ter superadas tódalas autoavaliacións.)
   • Realizar os exercicios de autoavaliación de cada unidade didáctica. Unha vez marcadas as respostas elexidas, deberá premer na iconaterminar e enviar, e indicaráselle a nota correspondente a esa avaliación. En caso de non superarla, terá un segundo intento despois de dúas horas da anterior realización. En caso de non volver a superala, o titor ou titora correspondente poráse con contacto a través de correo electrónico.
   • A Conselleria de Educación e O. U. esixe o envío dun arquivo con tódolos rexistros de conexión e acceso ás distintas sección, módulos, ferramentas e recursos do contorno virtual de cada un dos alumnos na plataforma, polo que aqueles alumnos que non accedan a plataforma ou que non acaden tempo sufiente nela para a realización do curso non poderán superalo.
   • As autoavaliacións é obrigatorio facelas nas datas indicadas no cronograma.

   Asdo. A coordinación do curso

Recursos necesarios


Novedades del sitio

(Ningunha nova foi aínda comentada)